?bne standarder

Hvorfor er åbne standarder vigtige?

Formål og forklaring

Interoperabilitet

Formålet med åbne standarder er at sikre "interoperabilitet" (at systemer kan samarbejde problemfrit) og fri konkurrence på markedet mellem uafhængige produkter.

Fri konkurrence

Et frit marked og gør det samtidig betydeligt nemmere for brugerne af produkterne at anvende produkterne i nye sammenhænge på nye måder til gavn for samfundet, som derved får fuldt udnyttelse af de aktuelle teknologier.

Begrebet

"Standard" er et ord man bruger mange steder. Hvis man f.eks. "plejer" at anvende et bestemt produkt i en branche/firma kan man sige at der er tale om en "de facto standard".

De standarder vi interesserer os for her er tekniske specifikationer udfærdiget eller godkendt i et standardiseringsorgan. Denne tekst handler om standarder inden for IT-verdenen og specifikt det man kalder "åbne standarder". Normalt er der tale om "protokoller", "formater" eller "interfaces".

Hvorfor er åbne standarder vigtige indenfor IT-verdenen? Dette kan det være teknisk kompliseret at sætte sig ind i for ikke-fagfolk.

For at se nødvendigheden er det vigtigt at huske på at Internettet er blevet en vigtig del af vores globale infrastruktur. En stor del af al kommunikation foregår i dag over Internettet og mængden af denne kommunikation bliver større for hver dag.

Selv for 2-3000 år siden anerkendte man vigtigheden af at vi kunne kommunikere og forstå hinanden. Den bibelske beretning om Babelstårnet (Tårnet blev ifølge 1. Mosebog 11, 1-9, bygget for at nå himlen; Gud straffede da mennesket ved splittelser og sprogforvirring) er netop et eksempel på hvor vigtigt det er for folk at kunne kommunikere.

Du kender sikkert selv fornemmelsen af at stå i et fremmed land uden at kunne sproget. Tænk hvis vi end ikke havde mulighed for at lære andres sprog?

Hvis sproget var en forretningshemmelighed, eller blot forbudt at tale uden tilladelse fra myndighederne? Hvordan ville du f.eks. kunne slå dig ned som handlende i et fremmed land, hvis myndighederne holdt sproget hemmeligt for udlændinge?

Man kan ikke basere en fælles samfundsmæssig infrastruktur på kommunikationsformer, der er ikke er frit tilgængelige for alle.

I forhold til mennesker er computere meget lidt tilgivende. Hvis to systemer skal kunne tale sammen skal de tale præcist samme sprog. Der er ikke plads til dialekter eller slang. Derfor er det uhyre vigtigt at producenter af hardware og software kan få adgang til de fuldstændige tekniske specifikationer af hvordan andres produkter kommunikerer, ellers kan deres egne produkter ikke interagere og integreres i andre produkter på markedet. Kan de ikke det, har de ikke en chance blandt store udbydere på markedet.

Der er ikke tale om, at producenten skal forære hele resultatet af sin produktudvikling til almenheden. Hvordan produktet er lavet, er ikke det væsentlige. Enhver producent er selvfølgelig velkommen til at beholde sin produktudvikling som en forretningshemmelighed.

Det, der er vigtigt, er oplysningerne om hvordan andre aktører i markedet kan kommunikere med produktet.

Hvis ikke disse oplysninger er baseret på åbne standarder, bør samfundet ikke basere sin digitale infrastruktur på dem.

Copyright © 2004 DKUUG